Bia Hà Nội 450ml

Bia Hà Nội 450ml

Giá đề nghị: 164.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 20chai/két

Bia Hà Nội 330ml

Giá đề nghị: 228.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 24chai/két