Bia Sài Gòn lon

Bia Sài Gòn lon

Giá đề nghị: 298.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 lon/Thùng