Nước Cam Sành Hà Giang Cassan

  • Giá 154.000 VNĐ
  • Hãng sản xuất Dược Bảo Châu
  • Quy cách sản phẩm 24 Lon/Thùng
  • Đơn vị tính VNĐ

Cam Sành Hà Giang Cassan – Sức Sống mới Cho Ngày Mới

Sản Phẩm được sản xuất bởi Công ty Cổ Phần Tập đoàn Dược Bảo Châu

Sản Phẩm Liên Quan

Bia Sài Gòn Xanh

Giá đề nghị: 214.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 20chai/két

Coca cola lon

Giá đề nghị: 182.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 lon/Thùng

Bia Tiger Crystal (Bia Tiger Bạc)

Giá đề nghị: 290.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 24chai/két

Bia Hà Nội lon Tết 2019

Giá đề nghị: 242.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Bia Trúc Bạch chai

Giá đề nghị: 350.000VNĐ/Két

Quy Cách SP: 24 Chai/Két

Bia Hà Nội 450ml

Giá đề nghị: 164.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 20chai/két

Bia Heineken lon

Giá đề nghị: 385.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24lon/thùng

Bia Trúc Bạch lon

Giá đề nghị: 350.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 Lon/Thùng

Bia Tiger lon

Giá đề nghị: 318.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng