Trà C2 chanh

Trà C2 Chanh

Giá đề nghị: 125.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng