Coca 1.5l

Coca bình 1.5lít

Giá đề nghị: 168.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 12 chai/thùng