7up

7up lon

Giá đề nghị: 185.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 28 lon/thùng

7up 285ml (chai thủy tinh)

Giá đề nghị: 65.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 24 chai/két