7up

7up chai 1.5l

Giá đề nghị: 158.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 12chai/thùng

7up lon

Giá đề nghị: 170.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 28 lon/thùng

7up chai thủy tinh 285ml

Giá đề nghị: 70.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 24 chai/két