Fanta

Fanta 300ml (chai nhựa)

Giá đề nghị: 98.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Fanta 390ml (chai nhựa)

Giá đề nghị: 128.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Fanta bình 1.5lít

Giá đề nghị: 160.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 12 chai/thùng

Fanta lon cao

Giá đề nghị: 162.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng