BIA SÀI GÒN

Bia Sài Gòn Special – lon

Giá đề nghị: 318.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 lon/Thùng

Bia Sài Gòn Special (chai)

Giá đề nghị: 245.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 20chai/két

Bia Sài Gòn Lager – Lon

Giá đề nghị: 248.000VNĐ

Quy Cách SP: 24 Lon/Thùng

Bia 333 lon

Giá đề nghị: 260.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Bia Saigon Chill (lon)

Giá đề nghị: 355.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Bia Sài Gòn Gold (lon)

Giá đề nghị: 410.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 18 lon/thùng

Bia Sài Gòn Chill (chai)

Giá đề nghị: 320.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 24 chai/két