Bia Hà Nội lon

Bia Hà Nội lon

Giá đề nghị: 265.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Bia Hà Nội Tết (lon)

Giá đề nghị: 265.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Bia hơi Hà Nội lon 500ml

Giá đề nghị: 380.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng