Bia Hà Nội lon

Bia Hà Nội lon

Giá đề nghị: 250.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Bia Hà Nội Tết (lon)

Giá đề nghị: 245.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Bia hơi Hà Nội lon 500ml

Giá đề nghị: 360.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng