Sprite

Sprite 300ml (chai nhựa)

Giá đề nghị: 102.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Sprite 390ml (chai nhựa)

Giá đề nghị: 130.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Sprite 1.5l chai lớn

Giá đề nghị: 160.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 12 chai/thùng

Sprite lon cao

Giá đề nghị: 175.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng