BIA TRÚC BẠCH

Bia Trúc Bạch lon

Giá đề nghị: 355.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 Lon/Thùng

Bia Trúc Bạch

Giá đề nghị: 355.000VNĐ/VNĐ

Quy Cách SP: 24 chai/két