BIA TRÚC BẠCH

Bia Trúc Bạch chai

Giá đề nghị: 350.000VNĐ/Két

Quy Cách SP: 24 Chai/Két

Bia Trúc Bạch lon

Giá đề nghị: 350.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 Lon/Thùng

Bia Trúc Bạch

Giá đề nghị: 350.000VNĐ

Quy Cách SP: