BIA TRÚC BẠCH

Bia Trúc Bạch (lon)

Giá đề nghị: 410.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 Lon/Thùng

Bia Trúc Bạch (chai)

Giá đề nghị: 385.000VNĐ/VNĐ

Quy Cách SP: 24 chai/két