BIA HÀ NỘI

Bia Hà Nội lon

Giá đề nghị: 265.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Bia Hà Nội 330ml

Giá đề nghị: 225.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 20chai/két

Bia Hơi Hà Nội 1 lít (chai nhựa)

Giá đề nghị: 295.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 12 chai/thùng

Bia Hà Nội Tết (lon)

Giá đề nghị: 265.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Bia hơi Hà Nội lon 500ml

Giá đề nghị: 380.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Bia Hà Nội 450ml

Giá đề nghị: 190.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 20chai/két