BIA HÀ NỘI

Bia hơi Hà Nội lon 500ml

Giá đề nghị: 340.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Bia Hà Nội 450ml

Giá đề nghị: 175.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 20chai/két

Bia Hà Nội 330ml

Giá đề nghị: 192.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 20chai/két

Bia Hà Nội lon

Giá đề nghị: 238.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng