BIA HÀ NỘI

Bia Hà Nội 450ml

Giá đề nghị: 164.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 20chai/két

Bia Hà Nội 330ml

Giá đề nghị: 190.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 20chai/két

Bia Hà Nội lon

Giá đề nghị: 235.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng