QUÀ BIẾU TẾT

Bia Sài Gòn Special – lon

Giá đề nghị: 325.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 lon/Thùng

Bia Trúc Bạch (lon)

Giá đề nghị: 410.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 Lon/Thùng

Bia Tiger lon

Giá đề nghị: 308.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 20 lon/thùng

Bia Heineken lon

Giá đề nghị: 425.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Bia Hà Nội lon

Giá đề nghị: 255.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Bia Tiger Crystal lon

Giá đề nghị: 330.000VNĐ

Quy Cách SP: 20 lon/thùng

Coca cola lon

Giá đề nghị: 195.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 lon/Thùng

Bia Sài Gòn Lager – Lon

Giá đề nghị: 260.000VNĐ

Quy Cách SP: 24 Lon/Thùng

Giỏ Quà Tết Giá Rẻ

Giá đề nghị: 200.000VNĐ

Quy Cách SP:

Giỏ Quà Tết Kinh Đô Sum Vầy

Giá đề nghị: 300.000VNĐ

Quy Cách SP: