QUÀ BIẾU TẾT

Bia Sài Gòn Special – lon

Giá đề nghị: 338.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 lon/Thùng

Bia Trúc Bạch (lon)

Giá đề nghị: 410.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 Lon/Thùng

Bia Hà Nội lon

Giá đề nghị: 262.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Bia Tiger lon

Giá đề nghị: 318.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 20 lon/thùng

Bia Heineken lon

Giá đề nghị: 435.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Bia Tiger Crystal lon

Giá đề nghị: 335.000VNĐ

Quy Cách SP: 20 lon/thùng

Coca cola lon

Giá đề nghị: 192.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 lon/Thùng

Bia Sài Gòn Lager – Lon

Giá đề nghị: 262.000VNĐ

Quy Cách SP: 24 Lon/Thùng

Lavie Premium 400ml

Giá đề nghị: 140.000VNĐ

Quy Cách SP: 20 chai/thùng

Giỏ Quà Tết Giá Rẻ

Giá đề nghị: 200.000VNĐ

Quy Cách SP: