QUÀ BIẾU TẾT

Bia Heineken lon

Giá đề nghị: 395.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Bia Hà Nội Tết (lon)

Giá đề nghị: 242.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Coca cola lon

Giá đề nghị: 185.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 lon/Thùng

Bia Tiger lon

Giá đề nghị: 335.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Bia 333 lon

Giá đề nghị: 240.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Bia Trúc Bạch (lon)

Giá đề nghị: 355.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 Lon/Thùng

Bia Sài Gòn Special – lon

Giá đề nghị: 298.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 lon/Thùng

Bia Tiger Crystal lon

Giá đề nghị: 358.000VNĐ

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Cam ép Twister lon

Giá đề nghị: 178.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Bia Hà Nội lon

Giá đề nghị: 230.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng