Sting

Sting dâu 240ml (chai thủy tinh)

Giá đề nghị: 108.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 24chai/két

Sting dâu 330ml (chai nhựa)

Giá đề nghị: 190.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Sting Vàng 330ml (Chai Thủy Tinh)

Giá đề nghị: 98.000VNĐ/Két

Quy Cách SP: 24 Chai/Két

Sting vàng 330ml (chai nhựa)

Giá đề nghị: 170.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng