Sting

Sting dâu 240ml (chai thủy tinh)

Giá đề nghị: 85.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 24chai/két

Sting vàng 330ml (chai nhựa)

Giá đề nghị: 143.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Sting dâu 330ml (chai nhựa)

Giá đề nghị: 175.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Sting vàng 240ml (chai thủy tinh)

Giá đề nghị: 76.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 24chai/két