CÁC MẶT HÀNG KHÁC

Trà bí đao Tribeco

Giá đề nghị: 130.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

C2 Hồng Trà – Vị Đào

Giá đề nghị: 158.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Sữa Đậu Nành tribeco lon

Giá đề nghị: 170.000VNĐ/lon

Quy Cách SP: 30lon/thùng

Rượu Vodka Men 300ml

Giá đề nghị: 704.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 20chai/thùng

Rượu Vodka Men’s 500ml

Giá đề nghị: 660.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 12chai/thùng

Trà xanh C2 Hương Táo

Giá đề nghị: 128.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Sữa đậu nành Tribeco chai

Giá đề nghị: 108.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 24 chai/két

Nước Khoáng Chanh Muối Fresh

Giá đề nghị: 130.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Trà Xanh Không Độ

Giá đề nghị: 172.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 chai/Thùng

Trà C2 Chanh

Giá đề nghị: 128.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng