NƯỚC KHOÁNG LAVIE

Lavie Pro H20

Giá đề nghị: 68.000VNĐ/bình

Quy Cách SP: 19l/bình

Lavie 5 lít

Giá đề nghị: 95.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 4 can/thùng

Lavie Bình Úp 19 lít

Giá đề nghị: 68.000VNĐ/bình

Quy Cách SP: 19l/bình

Lavie 1.5l

Giá đề nghị: 95.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 12 chai/ thùng

Lavie 350ml

Giá đề nghị: 82.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Lavie 500ml

Giá đề nghị: 84.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng