NƯỚC KHOÁNG LAVIE

Lavie Pro H20

Giá đề nghị: 60.000VNĐ/bình

Quy Cách SP: 19l/bình

Lavie 5 lít

Giá đề nghị: 90.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 4 chai/thùng

Lavie Pro H2O

Giá đề nghị: 60.000VNĐ/Bình

Quy Cách SP: 19L/Bình

Lavie bình 19lít

Giá đề nghị: 63.000VNĐ/bình

Quy Cách SP: 19l/bình

LaVie 1.5l

Giá đề nghị: 85.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 12 chai/ thùng

Lavie 350ml

Giá đề nghị: 75.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Lavie 500ml

Giá đề nghị: 80.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng