NƯỚC KHOÁNG LAVIE

Bia Sài Gòn Xanh

Giá đề nghị: 217.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 20chai/két

Bia Hà Nội 450ml

Giá đề nghị: 170.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 20chai/két

Bia Heineken chai

Giá đề nghị: 345.000VNĐ/Két

Quy Cách SP: 24chai/két

Bia Tiger chai 330ml

Giá đề nghị: 288.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 24 chai/két

Bia Trúc Bạch

Giá đề nghị: 355.000VNĐ/VNĐ

Quy Cách SP: 24 chai/két

Bia Hà Nội 330ml

Giá đề nghị: 192.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 20chai/két

Bia Tiger Crystal (Bia Tiger Bạc)

Giá đề nghị: 305.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 24chai/két

Lavie Pro H20

Giá đề nghị: 60.000VNĐ/bình

Quy Cách SP: 19l/bình

Lavie 5 lít

Giá đề nghị: 90.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 4 chai/thùng

Lavie bình 19lít

Giá đề nghị: 63.000VNĐ/bình

Quy Cách SP: 19l/bình