NƯỚC TINH KHIẾT

Lavie Pro H20

Giá đề nghị: 60.000VNĐ/bình

Quy Cách SP: 19l/bình

Lavie 5 lít

Giá đề nghị: 90.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 4 chai/thùng

Aqua Fuma 500ml

Giá đề nghị: 50.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Nước WaterDaily 19lít

Giá đề nghị: 20.000VNĐ/bình

Quy Cách SP: 19 lít/bình

Aquafina 1.5l

Giá đề nghị: 85.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 12 chai/thùng

Aquafina 500ml (28 chai)

Giá đề nghị: 88.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 28 chai/thùng

Lavie bình 19lít

Giá đề nghị: 63.000VNĐ/bình

Quy Cách SP: 19l/bình

Lavie 1.5l

Giá đề nghị: 85.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 12 chai/ thùng

Lavie 350ml

Giá đề nghị: 76.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Lavie 500ml

Giá đề nghị: 82.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng