Coca Cola

Coca 300ml – Chai nhựa

Giá đề nghị: 98.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Coca cola lon

Giá đề nghị: 185.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 lon/Thùng

Coca Light lon 330ml

Giá đề nghị: 190.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Coca bình 1.5lít

Giá đề nghị: 170.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 12 chai/thùng

Coca 390ml (chai nhựa)

Giá đề nghị: 128.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Coca 300ml (chai thủy tinh)

Giá đề nghị: 70.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 24 chai/két