Coca Cola

Coca cola lon

Giá đề nghị: 192.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 lon/Thùng

Coca 300ml – Chai nhựa

Giá đề nghị: 102.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Coca Light lon 330ml

Giá đề nghị: 195.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Coca bình 1.5lít

Giá đề nghị: 168.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 12 chai/thùng

Coca 390ml (chai nhựa)

Giá đề nghị: 135.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Coca 300ml (chai thủy tinh)

Giá đề nghị: 80.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 24 chai/két