Coca Cola

Coca cola lon

Giá đề nghị: 178.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 lon/Thùng

Coca bình 1.5lít

Giá đề nghị: 174.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 12 chai/thùng

Coca 390ml

Giá đề nghị: 118.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Coca 300ml (chai thủy tinh)

Giá đề nghị: 70.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 24 chai/két