SẢN PHẨM COCA COLA

Coca cola lon

Giá đề nghị: 192.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 lon/Thùng

Sprite 300ml (chai nhựa)

Giá đề nghị: 102.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Fanta 300ml (chai nhựa)

Giá đề nghị: 102.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Coca 300ml – Chai nhựa

Giá đề nghị: 102.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Nước Dasani 350ml

Giá đề nghị: 70.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Coca Light lon 330ml

Giá đề nghị: 195.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Nước Soda Schweppes

Giá đề nghị: 145.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Sprite 390ml (chai nhựa)

Giá đề nghị: 130.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Fanta 390ml (chai nhựa)

Giá đề nghị: 130.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Nước Dasani 500ml

Giá đề nghị: 82.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng