SẢN PHẨM COCA COLA

Coca cola lon

Giá đề nghị: 182.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 lon/Thùng

Trà xanh Matcha Tea Plus

Giá đề nghị: 98.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24chai/thùng

Aquarius

Giá đề nghị: 128.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24chai/thùng

Nước Soda

Giá đề nghị: 128.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Sprite 390ml (chai nhựa)

Giá đề nghị: 125.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Fanta 390ml (chai nhựa)

Giá đề nghị: 125.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Dasani 500ml

Giá đề nghị: 78.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Nutriboos cam/dâu/xoài

Giá đề nghị: 188.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Fanta bình 1.5lít

Giá đề nghị: 165.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 12 chai/thùng

Sprite bình 1.5lít

Giá đề nghị: 165.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 12 chai/thùng