SẢN PHẨM COCA COLA

Coca cola lon

Giá đề nghị: 185.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 lon/Thùng

Nước Dasani 350ml

Giá đề nghị: 68.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Coca Light lon 330ml

Giá đề nghị: 190.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Nước Soda Schweppes

Giá đề nghị: 130.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Sprite 390ml (chai nhựa)

Giá đề nghị: 125.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Fanta 390ml (chai nhựa)

Giá đề nghị: 125.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Nước Dasani 500ml

Giá đề nghị: 75.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Sữa trái cây Nutriboost Cam/Dâu/Xoài

Giá đề nghị: 180.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Fanta bình 1.5lít

Giá đề nghị: 160.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 12 chai/thùng

Sprite bình 1.5lít

Giá đề nghị: 160.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 12 chai/thùng