BIA TIGER

Bia Tiger lon

Giá đề nghị: 335.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Bia Tiger Crystal lon

Giá đề nghị: 358.000VNĐ

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Bia Tiger chai 330ml

Giá đề nghị: 290.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 24 chai/két

Bia Tiger Crystal (Bia Tiger Bạc)

Giá đề nghị: 305.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 24chai/két