BIA TIGER

Bia Tiger lon

Giá đề nghị: 338.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Bia Tiger Crystal lon

Giá đề nghị: 360.000VNĐ

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Bia Tiger chai 330ml

Giá đề nghị: 292.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 24 chai/két

Bia Tiger Crystal chai (Bia Tiger Bạc)

Giá đề nghị: 308.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 24chai/két