BIA STRONGBOW

Bia Strongbow (lon)

Giá đề nghị: 392VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Bia Strongbow (chai)

Giá đề nghị: 380.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng