Bia Tiger Crystal

Bia Tiger Crystal (Bia Tiger Bạc)

Giá đề nghị: 296.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 24chai/két

Bia Tiger Crystal lon

Giá đề nghị: 348.000VNĐ

Quy Cách SP: 24 chai/thùng