BIA KHÔNG CỒN

Bia Heineken 0 Cồn (chai)

Giá đề nghị: 430.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 24 chai/két

Bia Heineken 0 Độ Cồn (lon)

Giá đề nghị: 450.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 Lon/Thùng