Bia Trúc Bạch chai

Bia Trúc Bạch

Giá đề nghị: 355.000VNĐ/VNĐ

Quy Cách SP: 24 chai/két