Trà xanh không độ

Trà Xanh Không Độ

Giá đề nghị: 185.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 chai/Thùng