Rượu Vodka Men

Rượu Vodka Men 300ml

Giá đề nghị: 704.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 20chai/thùng

Rượu Vodka Men’s 500ml

Giá đề nghị: 660.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 12chai/thùng