Dasani

Nước Dasani 350ml

Giá đề nghị: 70.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Nước Dasani 500ml

Giá đề nghị: 82.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng