Bia Sài Gòn chai

Bia Sài Gòn Special (chai)

Giá đề nghị: 245.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 20chai/két

Bia Sài Gòn Chill (chai)

Giá đề nghị: 320.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 24 chai/két