Bia Sài Gòn chai

Bia Sài Gòn Xanh

Giá đề nghị: 217.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 20chai/két