Bia Hà Nội 450ml

Bia Hà Nội 450ml

Giá đề nghị: 170.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 20chai/két

Bia Hà Nội 330ml

Giá đề nghị: 192.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 20chai/két