Bia Heineken chai

Bia Heineken chai

Giá đề nghị: 398.000VNĐ/Két

Quy Cách SP: 24chai/két

Bia Heineken 0 Cồn (chai)

Giá đề nghị: 430.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 24 chai/két

Bia Heineken Bạc (chai thủy tinh)

Giá đề nghị: 398.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 24 chai/két