Aquafina

Aquafina 5l

Giá đề nghị: 102.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 4 can/thùng

Aquafina 350ml

Giá đề nghị: 92.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Aquafina 1.5l

Giá đề nghị: 102.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 12 chai/thùng

Aquafina 500ml (28 chai)

Giá đề nghị: 98.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 28 chai/thùng