Aquafina

Aquafina 350ml

Giá đề nghị: 75.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Aquafina 1.5l

Giá đề nghị: 85.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 12 chai/thùng

Aquafina 500ml (28 chai)

Giá đề nghị: 88.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 28 chai/thùng