SẢN PHẨM CỦA PESICO

Pepsi lon cao

Giá đề nghị: 180.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Aquafina 5l

Giá đề nghị: 90.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 4 can/thùng

Cam ép Twister lon

Giá đề nghị: 185.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Aquafina 350ml

Giá đề nghị: 85.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Pepsi 330ml

Giá đề nghị: 105.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24chai/thùng

Pepsi 300ml (chai thủy tinh)

Giá đề nghị: 70.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 24 chai/két

Pepsi 1.5l

Giá đề nghị: 158.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 12 chai/thùng

Revive Chanh Muối

Giá đề nghị: 150.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 chai/Thùng

7up chai 1.5l

Giá đề nghị: 158.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 12chai/thùng

Mountain Dew 390ml chai nhựa

Giá đề nghị: 130.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng