SẢN PHẨM CỦA PESICO

Aquafina 350ml

Giá đề nghị: 75.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Pepsi lon

Giá đề nghị: 170.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Pepsi 330ml

Giá đề nghị: 98.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24chai/thùng

Pepsi lon cao

Giá đề nghị: 170.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 28 lon/thùng

Pepsi 300ml (chai thủy tinh)

Giá đề nghị: 67.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 24 chai/két

Pepsi 1.5l

Giá đề nghị: 158.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 12 chai/thùng

Revive Chanh Muối

Giá đề nghị: 143.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 chai/Thùng

7up chai 1.5l

Giá đề nghị: 158.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 12chai/thùng

Mountain Dew 390ml chai nhựa

Giá đề nghị: 130.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Mountain Dew 500ml chai nhựa

Giá đề nghị: 130VNĐ

Quy Cách SP: 24 chai/thùng