SẢN PHẨM CỦA PESICO

Pepsi lon cao

Giá đề nghị: 170.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Aquafina 5l

Giá đề nghị: 102.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 4 can/thùng

Cam ép Twister lon

Giá đề nghị: 185.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Aquafina 350ml

Giá đề nghị: 92.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Pepsi 330ml

Giá đề nghị: 98VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24chai/thùng

Revive Chanh Muối

Giá đề nghị: 160.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 chai/Thùng

Trà Ô Long Tea+ Plus

Giá đề nghị: 135.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Sting dâu 240ml (chai thủy tinh)

Giá đề nghị: 108.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 24chai/két

Sting dâu 330ml (chai nhựa)

Giá đề nghị: 190.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Sting Vàng 330ml (Chai Thủy Tinh)

Giá đề nghị: 98.000VNĐ/Két

Quy Cách SP: 24 Chai/Két