Trà C2

C2 Hồng Trà – Vị Đào

Giá đề nghị: 158.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Trà xanh C2 Hương Táo

Giá đề nghị: 128.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Trà C2 Chanh

Giá đề nghị: 128.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng