Pepsi

Pepsi lon cao

Giá đề nghị: 170.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Pepsi 330ml

Giá đề nghị: 98VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24chai/thùng