Pepsi

Pepsi lon

Giá đề nghị: 170.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Pepsi 330ml

Giá đề nghị: 98.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24chai/thùng

Pepsi lon cao

Giá đề nghị: 170.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 28 lon/thùng

Pepsi 300ml (chai thủy tinh)

Giá đề nghị: 67.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 24 chai/két

Pepsi 1.5l

Giá đề nghị: 158.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 12 chai/thùng