Pepsi

Pepsi lon cao

Giá đề nghị: 180.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Pepsi 330ml

Giá đề nghị: 105.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24chai/thùng

Pepsi 1.5l

Giá đề nghị: 158.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 12 chai/thùng