Bia Heineken lon

Bia Heineken Bạc

Giá đề nghị: 345.000VNĐ/VNĐ

Quy Cách SP: 24 chai/két

Heineken 0 Độ Cồn (lon)

Giá đề nghị: 410.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 Lon/Thùng

Bia Heineken lon

Giá đề nghị: 392.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng