BIA HEINEKEN

Bia Heineken lon

Giá đề nghị: 395.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Bia Heineken 0 Cồn (chai)

Giá đề nghị: 370.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 24 chai/két

Bia Heineken chai

Giá đề nghị: 345.000VNĐ/Két

Quy Cách SP: 24chai/két

Bia Heineken Bạc (chai thủy tinh)

Giá đề nghị: 345.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 24 chai/két

Bia Heineken Bạc (lon)

Giá đề nghị: 415.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Bia Heineken 0 Cồn (lon)

Giá đề nghị: 410.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 Lon/Thùng