Cam ép Twister

Cam ép Twister lon

Giá đề nghị: 192.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Nước cam ép Twister chai

Giá đề nghị: 70.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 24 chai/két