SẢN PHẨM CỦA PESICO

Sting vàng 330ml (chai nhựa)

Giá đề nghị: 170.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Isotonic Revive 500ml

Giá đề nghị: 168.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Aquafina 1.5l

Giá đề nghị: 102.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 12 chai/thùng

Aquafina 500ml (28 chai)

Giá đề nghị: 98.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 28 chai/thùng

7up lon

Giá đề nghị: 170.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 28 lon/thùng