Sản phẩm bán chạy

Bia Sài Gòn Xanh

Giá đề nghị: 216.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 20chai/két

Coca cola lon

Giá đề nghị: 178.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 lon/Thùng

Bia Hà Nội 450ml

Giá đề nghị: 170.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 20chai/két

Bia Heineken chai

Giá đề nghị: 338.000VNĐ/Két

Quy Cách SP: 24chai/két

Bia Heineken lon

Giá đề nghị: 382.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24lon/thùng

Bia Trúc Bạch lon

Giá đề nghị: 355.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 Lon/Thùng

Bia Tiger lon

Giá đề nghị: 330.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Bia Tiger Crystal lon

Giá đề nghị: 352.000VNĐ

Quy Cách SP: 24 chai/thùng

Bia Tiger chai 330ml

Giá đề nghị: 286.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 24 chai/két

Bia Trúc Bạch

Giá đề nghị: 340.000VNĐ/VNĐ

Quy Cách SP: 24 chai/két