Tết đến uống bia vàng – Xuân sang mang lộc tới

Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội triển khai chương trình khuyến mại:

Tết đến uống bia vàng – Xuân sang mang lộc tới.

 

Bia hà nội lon tết, hanoi tết, 2017

Bia hà nội lon tết, hanoi tết, 2017

1. Tên chương trình khuyến mại:

– Tết đến uống bia vàng – Xuân sang mang lộc tới.

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

– Sản phẩm bia lon Hà Nội nhãn đỏ 330ml.

3. Thời gian khuyến mại và thu đổi giải thưởng:

– Từ 20/11/2016 đến hết ngày 19/03/2017.

4. Phạm vi khuyến mại:

– Các tỉnh/thành phố từ Quảng Nam trở ra phía Bắc.

5. Hình thức khuyến mại:

– Giật nắp lon bia Hà Nội xác định trúng thưởng.

6. Đối tượng hưởng khuyến mại:

– Người tiêu dùng từ 18 tuổi trở lên mua và sử dụng sản phẩm khuyến mại.
– Cán bộ, nhân viên Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà không được tham gia chương trình khuyến mại này.

7. Cơ cấu giải thưởng:

– 50 Giải Thịnh Vượng mỗi giải 01 Xe Honda Sh 125i
– 1200 Giải Gắn Kết    mỗi giải 01 Điện thoại Samsung S7
– 120000 Giải May Mắn mỗi giải 01 thùng bia lon Hà Nội nhãn đỏ
– Tổng giá trị giải thưởng trong chương trình khuyến mại là: 30.410.000.000 đồng.
– Giải thưởng không có giá trị quy đổi tiền mặt.
Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội cam kết trị giá các giải thưởng trên là chính xác dựa trên các hóa đơn đầu vào cho việc sản xuất/mua bán các giải thưởng của Tổng Công ty.

Tin Liên Quan