BIA HEINEKEN

Bia Heineken chai

Giá đề nghị: 338.000VNĐ/Két

Quy Cách SP: 24chai/két

Bia Heineken lon

Giá đề nghị: 382.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24lon/thùng

Heineken 0 Độ Cồn

Giá đề nghị: 410.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 Lon/Thùng

Bia Heineken lon

Giá đề nghị: 388.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Bia 333 lon

Giá đề nghị: 238.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng