BIA HEINEKEN

Bia Heineken 0 Cồn (chai thủy tinh)

Giá đề nghị: 380.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 24 chai/két

Bia Heineken chai

Giá đề nghị: 345.000VNĐ/Két

Quy Cách SP: 24chai/két

Heineken 0 Độ Cồn (lon)

Giá đề nghị: 410.000VNĐ/Thùng

Quy Cách SP: 24 Lon/Thùng

Bia Heineken lon

Giá đề nghị: 392.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Bia 333 lon

Giá đề nghị: 243.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng