BIA HEINEKEN

Bia Heineken lon

Giá đề nghị: 375.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24lon/thùng

Bia Heineken chai

Giá đề nghị: 335.000VNĐ/Két

Quy Cách SP: 24chai/két

Bia Heineken lon

Giá đề nghị: 388.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Bia 333 lon

Giá đề nghị: 235.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 24 lon/thùng

Bia Heineken chai

Giá đề nghị: 335.000VNĐ/két

Quy Cách SP: 24 chai/két