Fanta 1.5l

Fanta bình 1.5lít

Giá đề nghị: 165.000VNĐ/thùng

Quy Cách SP: 12 chai/thùng